Chcem sa zapojiť do súťaže.

ako postupovať?

Do súťaže sa môže spotrebiteľ zapojiť zakúpením minimálne jedného výrobku
z produktového radu Mecom pre huncútov v období trvania súťaže a splnením uvedených podmienok v štatúte súťaže. Súťaž prebieha v termíne od 29.9 do 29.10.2022 v maloobchodnej sieti COOP Jednota.

  1. Kúp v maloobchodnej sieti COOP Jednota aspoň jeden výrobok z produktového radu Mecom pre huncútov.
  2. Účtenku si uschovaj pre overenie nároku na výhru.
  3. Zaregistruj sa a vlož OKP z účtenky na www.mecomsutaz.sk. OKP – kód z účtenky, vlož posledných 8 znakov.

Registrácia účtenky z nákupu

Po vykonaní nákupu, je potrebné sa do súťaže zaregistrovať vyplnením
povinných údajov v registračnom formulári.

Odkliknutím povinných políčok súťažiaci vyslovuje súhlas s pravidlami súťaže
a s oboznámením sa so štatútom súťaže a s podmienkami ochrany osobných
údajov.

Na každú jednotlivú účtenku je povolená len jedna registrácia, teda každý
súťažný nákup je možné v súťaži uplatniť len jedenkrát. Spotrebiteľ sa môže
súťaže zúčastniť aj opakovane s viacerými účtenkami, teda s viacerými
súťažnými nákupmi.

receipt